Reģions Highlands. Zvejnieku ciemats Fittie.

…atrodas pilsētas nomalē Aberdeen.

foto 2017. gadam.